Centre de documentació històrica de La Garriga

Slide 3
Slide 2
Slide 1

baner-garriga-llac.jpg       baner-garriga-la-solfa.jpg

 

La Garriga Invisible

El projecte La Garriga Invisible, impulsat per l'Àrea de Patrimoni de l'Ajuntament de la Garriga, va néixer amb aquests objectius:

  1. Posar en valor espais urbans, arquitectònics o paisatgístics i explicar l’evolució del paisatge, l’urbanisme i la societat garriguenques a partir d’elements fins ara menystinguts per les polítiques d’activació patrimonial.
  2. Fer aquest procés aplicant tècniques de la interpretació del patrimoni i fent un ús central de la participació ciutadana. Sense menystenir la recerca formal, el pal de paller dels continguts dels diversos espais ha de sorgir de la participació de la gent que viu i fa ús d’aquell espai.
  3. Fomentar el sentiment de pertinença, la integració i l’adquisició de coneixements sobre l’espai on viuen de les persones on es desenvolupi el projecte i, també, de la resta de població de la Garriga.
  4. Realitzar un projecte cada dos anys, de manera que la Garriga Invisible compti amb un corpus de coneixement i unes actuacions sobre el terreny regulars i sostingudes en el temps.
  5. Crear una Estació d’Interpretació a partir del procés de participació de cada projecte, lligada a l’estructura de senyalització turístico-patrimonial que ja fa anys que desenvolupa l’Ajuntament de la Garriga. L’indret on situar aquesta estació d'interpretació també ha de sortir de la participació ciutadana.
  6. Generar activitats (visites guiades, activitats interpretatives...) que posin en valor la Garriga Invisible i que s’integrin a l’oferta turístico-patrimonial de la Garriga.

Entrevista a Antonia Arévalo Cano, Cristina Sánchez Fernández i Vanesa Ruz Arévalo

Entrevista a Antonia Arévalo Cano, Cristina Sánchez Fernández i Vanesa Ruz Arévalo, el dia 13 de maig de 2021, per Laura Àlvarez (Adhoc Cultura SL) dins del projecte La Garriga Invisible, impulsat per l'Ajuntament de la Garriga.

En concret, aquesta entrevista s'emmarcava dins de l'acció per recuperar la història del barri del carrer Nord o Pisos del Secretari. Més informació del projecte aquí.

Entrevista a José Lopera Llamas

Entrevista a José Lopera Llamas, el dia 4 de març de 2020, per Laura Àlvarez (Adhoc Cultura SL) dins del projecte La Garriga Invisible, impulsat per l'Ajuntament de la Garriga.

En concret, aquesta entrevista s'emmarcava dins de l'acció per recuperar la història del barri del carrer Nord o Pisos del Secretari. Més informació del projecte aquí.

Entrevista a Rafael Martín Mesa i Carmen Carmona Campoy

Entrevista a Rafael Martín Mesa i Carmen Carmona Campoy, el dia 3 de març de 2020, per Laura Àlvarez (Adhoc Cultura SL) dins del projecte La Garriga Invisible, impulsat per l'Ajuntament de la Garriga.

En concret, aquesta entrevista s'emmarcava dins de l'acció per recuperar la història del barri del carrer Nord o Pisos del Secretari. Més informació del projecte aquí.