Centre de documentació històrica de La Garriga

Slide 3
Slide 2
Slide 1

baner-garriga-llac.jpg       baner-garriga-la-solfa.jpg

 

UNIÓ. ÒRGAN DEL FRONT POPULAR ANTIFEIXISTA DE LA GARRIGA (1937)

Publicació d'orientació esquerrana amb una periodicitat setmanal que edità 10 números entre el 20 de març i el 29 de maig de 1937, tots a la mateixa impremta. Va ser una publicació bilingüe, si bé la preeminència del castellà sobre el català hi és evident. El seu contingut és clarament polític, destinant els seus articles al conjunt de la classe treballadora la qual era l'únic agent que podia salvar el país i la República de l'amenaça dels sollevats. Dedica també alguns espais a la informació local sempre des d'un punt de vista polític. Entre els seus missatges ideològics destaquen la seva crítica als ociosos i les clases benestants, els missatges de conducta (moral, política,...) als obrers, el seu marcat antiestatisme i la importància que donaven al foment de l'educació i la cultura. També porta a terme el seguiment de les activitats del Front Popular Antifeixista de la Garriga, dóna notícies sobre l'evolució del conflicte civil, i denúncia a aquells que col·laboren o es mostren afins als militars sollevats. Per últim, aborda els problemes d'abastiment i acolliment de refugiats.
Els exemplars d'aquesta publicació els podeu trobar a la Fundació Maurí.