Centre de documentació històrica de La Garriga

Slide 3
Slide 2
Slide 1

baner-garriga-llac.jpg       baner-garriga-la-solfa.jpg

 

Memòria de les excavacions arqueològiques d'urgència al carrer Caselles de la Garriga (Vallès Oriental)

Memòria d'intervenció arqueològica.
Es presenten els resultats de les excavacions arqueològiques d’urgència al carrer Caselles de La Garriga (Vallès Oriental) l’any 1992, motivades arrel l’aparició d’unes estructures degut a unes obres de canalització. Des del segle XIV es troben diverses referències dels banys i de Can Caselles, ja que s’utilitzaven els banys amb fins medicinals. Els treballs van consistir en l’excavació en extensió d’una part, els estrats inferiors al no estar afectats per l’obra no es varen excavar. Les reformes efectuades al solar que ocupava l’edifici de Can Caselles han malmès la informació arqueològica potencial de la zona. Exceptuant un fragment de tègula molt remoguda no s’ha trobat cap altre indici d’època romana en tota l’excavació.
Es poden consultar planimetries i fotografies en aquest enllaç: http://calaix.gencat.cat/handle/10687/7888?

Autor
Josep Pujades Cavalleria
Any
1992
Fitxers adjunts
qmem825_web.pdf1002.11 KB