Centre de documentació històrica de La Garriga

Slide 3
Slide 2
Slide 1

baner-garriga-llac.jpg       baner-garriga-la-solfa.jpg

 

La població femenina de la Garriga. Estudi comparatiu entre dones autòctones i dones immigrants

Anàlisi de les característiques sociodemogràfiques diferencials entre les dones de la Garriga, d'edats compreses entre els 40 i els 60 anys, en funció del seu origen: immigrades i autòctones.

Institut
I.E.S. Manuel Blancafort
Tutor
Maria Vilamala
Curs
Curs 2001-2002
Autor
Joanna Castelló Maza