Centre de documentació històrica de La Garriga

Slide 3
Slide 2
Slide 1

baner-garriga-llac.jpg       baner-garriga-la-solfa.jpg

 

Correspondència enviada.

Fons
Arxiu Històric Municipal de la Garriga
Cronologia
1773 - 1807
Descripció

-"Proseguirà en est present llibre lo arreglament de las ordres, estampats y demés papers del Comú de La Garriga, que comensarà en lo any 1803 . 1803-1807 volum in fol amb cobertes de pergamí n hi ha escrit part de la venda d´un censal mort feta a Barcelona el 1574". És continuació del llibre del comú etc . 27 folis útils de c. 200 folis.
- "Llibre de ordres que comensa en lo any 1773". 1773-1807 Conté còpia de comunicats d´ordres de les autoritats 318 folis útils de 324. Volum in fol amb coberta de pergamí.