Centre de documentació històrica de La Garriga

Slide 3
Slide 2
Slide 1

baner-garriga-llac.jpg       baner-garriga-la-solfa.jpg

 

COL·LECCIÓ PERE IGLESIAS

És una col·lecció de documentació recollida per Pere Iglesias. Hi trobem documentació des de l'any 1835 al 1935. Conté una carta del comandant Pedro Grau a l'Ajuntament de la Garriga; diferents fulls amb notes de pagaments i de compres; carta del comandant Josep Puig Oriol a l'Ajuntament de la Garriga (1935); diferents rebuts de cobrament a favor de Martin Prat per part de l'Ajuntament de la Garriga(1835); una caricatura titulada "aquí descansan las esconbrerias de la Garriga" (s.d); un manuscrit en llatí en mal estat; El Estandarte Católico-Monàrquico: núm. 1 (10 de desembre de 1873), núm. 6 (3 de gener de 1874), núm. 8 (19 de gener de 1874), núm. 9 (27 de gener de 1874), núm. 10 (4 de febrer de 1874), núm. 11 (11 de febrer de 1874), núm. 18 (23 de març de 1874), núm. 23 (26 d'abril de 1874) i núm. 25 (12 de maig de 1874); La Regeneración núm. 1191 (7 de gener de 1870); La Lealtad núm. 1 (1 d'agost de 1872).

Ubicació
Ajuntament de La Garriga