Centre de documentació històrica de La Garriga

Slide 3
Slide 2
Slide 1

baner-garriga-llac.jpg       baner-garriga-la-solfa.jpg

 

Aigües.

Fons
Arxiu Històric Municipal de la Garriga
Cronologia
1879 - 1921
Descripció

- Aigües potables:
- Esborrany de contracte amb Aigües de Casa Vilanova.
- Acta de recepció per l´Ajuntament de 2 plomes d´aigua del manantial Font del Nen 1886.
- Abastiment d´aigua potable a La Garriga amb aigua del torrent Ferrans 1879-1886.
- Aigües balneàries:
- Instàncies d´obertura de rasa per pas de canonada d´aigua 1889 i 1891.
- Prohibició de banys a establiments no autoritzats 1887-1889.
- Pou Calent:
- Conveni entre l´Ajuntament i Joan Blancafort i Llavina sobre el Pou Calent. 1863.
- Plet per l´aigua del Pou Calent 1888-1889.
- Reparació de resclosa del rec Mallol, al Congost.
- Denúncia d´irregularitats als torns de rec amb aigua del rec del Molí de Blancafort.
- Repartiment del regadiu 1888-1889
- Rec comunal 1894-1921. Comptes i repartiment. El 1914 hi ha repartiment extraordinari