Centre de documentació històrica de La Garriga

Slide 3
Slide 2
Slide 1

baner-garriga-llac.jpg       baner-garriga-la-solfa.jpg

 

FONS EDUARD DIÉGUEZ

Conté bitllet per "Exposición Universal de Barcelona 1888" d'Aureli Diéguez; "Juicios críticos de los recitales de violín Pepita Diéguez" de 1916; programa del recital de violí de Pepita Diéguez del 1918 i fragment publicat a la Gazeta de Vich sobre aquest el recital; full d'honoraris de M.J. Raspall a Aureli Diéguez del 1907.

Ubicació
Ajuntament de la Garriga