Centre de documentació històrica de La Garriga

Slide 3
Slide 2
Slide 1

baner-garriga-llac.jpg       baner-garriga-la-solfa.jpg

 

FONS DE MÒRA

Conté documentació notarial i escriptures d'entre els anys 1866 - 1920. Hi podem trobar diversa documentació com testaments, possessoris i certificats de propietat, inventaris, capítols matrimonials, vendes, redempcions de censos, préstecs, cartes de pagament i minutes.
Tambe hi ha un apartat de comptabilitat on hi ha documentació com rebuts, factures i altres documents comptables.

Ubicació
Fundació Maurí