Centre de documentació històrica de La Garriga

Slide 3
Slide 2
Slide 1

baner-garriga-llac.jpg       baner-garriga-la-solfa.jpg

 

FONS CAN ILLA

Conté documentació datada entre 1522 - 1910. D'entre d'altres documents cal destacar els capítols matrimonials, fe de baptismes, defuncions, testaments i inventaris.
També hi ha una considerable col·lecció de censos, establiments, vendes, revendes, possessoris, arrendaments, amillaraments i càrregues de la propietat.

Ubicació
Fundació Maurí