Centre de documentació històrica de La Garriga

Slide 3
Slide 2
Slide 1

baner-garriga-llac.jpg       baner-garriga-la-solfa.jpg

 

Comptes Municipals.

Fons
Arxiu Històric Municipal de la Garriga
Cronologia
1911 / 1923
Descripció

Revisats per la Diputació el 1923:
-Comptes Municipals
-Expedients d´examen i censura de comptes
-Compte de pressupost
-Compte de propietats i drets
-Compte definitiu de caixa
- Pressupost ordinari
-"Cargàremes" 1922/1923;
-Comptes definitius de caixa
-Pagaments