Centre de documentació històrica de La Garriga

Slide 3
Slide 2
Slide 1

baner-garriga-llac.jpg       baner-garriga-la-solfa.jpg

 

Clavegueram.

Fons
Arxiu Històric Municipal de la Garriga
Cronologia
1931 - 1934
Descripció

A.Projecte de clavegueram Secció C. M J Raspall arquitecte.
Memòria 24-8-1931
Pressupost 24-8-1931
Plecs de condicion 24-8-1931
Plànols:
-Plànol General de la xarxa
-Plànols dels perfils longitudinals . Detalls de les seccions

B. Projecte de clavegueram. Seccions D-E. M J Raspall i A. Minget
Projecte d´urbanitzacció del carrer Centre i Banys
Memòria 26-7-1934
Pressupost 26-7-1934
Plànols:
-Plànol General
-Perfils longitudinals i seccions

C. Projecte de clavegueram .Secció F. M J Raspall i A. Minget.1934
Plànols
-Plànol General 16-7-1934
-Perfils Longitudinals 16-7-1934