Centre de documentació històrica de La Garriga

Slide 3
Slide 2
Slide 1

baner-garriga-llac.jpg       baner-garriga-la-solfa.jpg

 

Circulació de vehicles.

Fons
Arxiu Històric Municipal de la Garriga
Cronologia
1909 - 1959
Descripció

- Padró de circulació de vehicles 1909-1946
- Llibre registre d´altes i baixes dels vehicles de tracció mecànica 1935-1959
- impost sobre automòbils 1909.
- Padró o matrícula de motocicletes i similars que no tinguin més de tres rodes 1927, 1929-1937 i 1940-1946
- Padró o matrícula d´automòbils de lloguer 1927, 1929-1937 i 1940-1946.
- Padró o matrícula d´automòbils de luxe o de turisme 19127, 1929-1935, 1937 i 1939-1946.
- Padró o matrícula d´autocamions de mercaderies 1927, 1929-1937 i 1940-1946.