Centre de documentació històrica de La Garriga

Slide 3
Slide 2
Slide 1

baner-garriga-llac.jpg       baner-garriga-la-solfa.jpg

 

Can Mas - Vil·la romana

Memòria d'intervenció arqueològica.
Les excavacions de Gas Natural van evidenciar restes arqueològiques que motivaren l'excavació. Les restes daten d'època romana.
Can Mas s'havia ocupat en 3 moments històrics durant l'època romana: 1er)S.Ia.C:restes d'abocament de dolia,àmfores, ceràmica campaniana A i B. 2on)Evidencies de murs Id.C-IId.C i material ceràmic. 3er)VI-VIId.C evidències d'activitats humanes.
Es poden consultar planimetries i fotografies en aquest enllaç: http://calaix.gencat.cat/handle/10687/24257?

Autor
Albert Bacaria Martrús i Anna de Lanuza Garriga
Any
1996
Fitxers adjunts