Centre de documentació històrica de La Garriga

Slide 3
Slide 2
Slide 1

baner-garriga-llac.jpg       baner-garriga-la-solfa.jpg

 

Cadastre.

Fons
Arxiu Històric Municipal de la Garriga
Cronologia
1818
Descripció

-"Horiginal de la Revista General de totas las terras y casas del terme de La Garriga feta ab conbeni de tots los behins per Joseph Valls, geòmetra de la vila de Granollers per la canació y estima dels edificis de las casas, y experts per graduhar las qualitats de totas las terras Mariano Huyà,pagès de la vila de Granollers , y Juan Asps, pagès de La Garriga, feta en lo any mil vuitcens dibuit,expressan totas las qualitats y quantitats de terras que quiscun vahí de La Garriga y terratinens tenen dins la jurisdicció de dit terme,dividit tot en tres partidas,que és com se sagueix" Volum c. 300 folis 50 d´ells escrits.