Centre de documentació històrica de La Garriga

Slide 3
Slide 2
Slide 1

baner-garriga-llac.jpg       baner-garriga-la-solfa.jpg

 

Estudis i treballs

En aquest apartat el Centre de Documentació Històrica de la Garriga pretén anar aglutinant treballs, estudis, articles, etc. en què, d'una manera o altra, hi aparegui la Garriga. Articles de les temàtiques més variades, informes d'intervencions arqueològiques, treballs d'estudis universitaris, etc.

Podreu cercar el contingut pel títol, per l'autor/a i mitjançant descriptors, de manera que us sigui més fàcil trobar-hi la informació.

Títol Autor Descripció
Intervenció arqueològica a la vil·la romana de Can Terrers Ivan Salvadó Jambrina

Memòria d'intervenció arqueològica. Intervenció arqueològica de l'any 2005 a la vil·la romana de can Terrers.

Intervenció arqueològica preventiva a la plaça del Silenci Xavier Aguelo Mas (Antequem)

Informe de la intervenció arqueològica a la plaça del Silenci que ha consistit en el control arqueològic de l'execució de les rases del futur enllumenat de la Plaça del Silenci, dins del projecte de construcció d'una rotonda. Els treballs han permès la localització del mur de tancament de l’horta de Can Sala.

L'aportació del Vallès Oriental a la telefonia catalana: el Grup Telefònic de la Garriga (1907-1916) Àngel Calvo i Calvo

Article publicat a la revista "Lauro: revista del Museu de Granollers", núm. 14.

L'aviació militar al Vallès Oriental durant la Guerra Civil David Gesalí

Ponència publicada a l'Anuari del Centre d'Estudis de Granollers.

L'obra de Xavier Turull i Ventosa. L'arquitecte oblidat. Carolina Pujol Soler

Tesi doctoral de Comunicació visual en arquitectura i disseny sobre l'arquitecte Xavier Turull i Ventosa. Les seves obres més destacades es troben a la Garriga i hi poden trobar el Casino i el Patronat, entre d'altres.

La Garriga i les "mansanes Raspall" Lluís Cuspinera i Font

Article publicat a la revista "Lauro: revista del Museu de Granollers", núm. 10.

La Garriga, vacaciones modernistas

Article publicat a "Cuadernos de arquitectura y urbanismo", núm. 107 i que parla sobre l'arquitectura modernista del nostre poble.

La restauració de les restes arqueològiques de can Terrés Sílvia Garriga Casteblanque

Article publicat a la revista "Lauro: revista del Museu de Granollers", núm. 12.

La Solfa des de dins. Els secrets del paper perforat per Victoria Jordi Roquer González

El present treball recull part de les recerques a l’entorn de l’activitat de l’editorial Victoria i la seva fàbrica de rotlles de pianola. L’objectiu és documentar un episodi d’altíssim interès històric i cultural que, malgrat disposar d’un cert reconeixement local, no ha transcendit en la mesura que hom consideraria desitjable.

La documentació sobre Rollos Musicales Victoria, empresa pionera en la fabricació de rotlles a la Península Ibèrica, ofereix un punt de vista privilegiat per radiografiar el fenomen tant des de la perspectiva de la producció com del consum i la recepció musical durant les tres primeres dècades del segle XX. L’estudi exhaustiu del Fons Blancafort, conservat a la Biblioteca de Catalunya, ha permès conèixer certs detalls tècnics i informacions inèdites sobre els mètodes de producció de l’empresa garriguenca.

Per altra banda, l’estudi dels seus catàlegs ens farà abordar interessants qüestions relacionades amb la recepció musical d’una època en què el rotlle de pianola era el suport sonor dominant, abans que el disc i la ràdio en prenguessin el monopoli. Si bé Victoria no va ser l’única empresa catalana dedicada al negoci de la pianola, sí que fou l’única que produí rotlles propis i també la que ha deixat, amb molta diferència, més material per a l’estudi.

L’abast comercial de l’empresa de la Garriga fou tal que permet establir interessants connexions entre l’àmbit internacional i el local. Des d’una perspectiva de mercat, Victoria fou capaç de crear un producte d’alta qualitat i d’assumir una tecnologia innovadora amb uns recursos que, com veurem, són força limitats si els comparem amb els de les grans multinacionals de l’època.

Com si es tractés de la punta d’un iceberg, la documentació de l’empresa de la Garriga ens ha posat rere la pista d’un relat sorprenent, poc conegut i que, per tant, cal reivindicar de manera decidida.

 

 

M. J. Raspall, arquitecto Oriol Bohigas

Article publicat a la revista "Cuadernos de arquitectura", núm. 44 (Viviendas).

Manuel Blancafort Josep M. Arrizabalaga Amoroto

Article publicat a "Lauro: revista del Museu de Granollers", núm. 15.
Es tracta d'una ressenya del llibre de Xosé Aviñoa Pérez que fa un estudi biogràfic de la vida i l'obra de l'il·lustre músic garriguenc Manuel Blancafort.

Memòria de la intervenció de neteja i arranjament a l'entorn del jaciment Vil·la romana de Can Terrers Antoni Martí i Oliveras

Memòria d'intervenció arqueològica. Neteja i arranjament de l'entorn de la Vil·la romana de can Terrers. Campanya de l'any 2001. Es poden consultar les planimetries en aquest enllaç: http://calaix.gencat.cat/handle/10687/9455?

Memòria de la intervenció realitzada a la Ronda del Carril 2-10 Óscar Trullas Ledesma

Memòria d'intervenció arqueològica.
En iniciar-se les obres de construcció dels nous habitatges, el solar era ocupat per les restes d'una antiga casa edificada l'any 1882, tal i com es va poder observar a la reixa d'entrada a la mateixa. Aquest fet, va donar un primer marc cronològic. Realitzat l'any 2006.
En aquest enllaç es poden consultar fotografies i planimetries: http://calaix.gencat.cat/handle/10687/23944?

Memòria de les excavacions arqueològiques d'urgència al carrer Caselles de la Garriga (Vallès Oriental) Josep Pujades Cavalleria

Memòria d'intervenció arqueològica.
Es presenten els resultats de les excavacions arqueològiques d’urgència al carrer Caselles de La Garriga (Vallès Oriental) l’any 1992, motivades arrel l’aparició d’unes estructures degut a unes obres de canalització. Des del segle XIV es troben diverses referències dels banys i de Can Caselles, ja que s’utilitzaven els banys amb fins medicinals. Els treballs van consistir en l’excavació en extensió d’una part, els estrats inferiors al no estar afectats per l’obra no es varen excavar. Les reformes efectuades al solar que ocupava l’edifici de Can Caselles han malmès la informació arqueològica potencial de la zona. Exceptuant un fragment de tègula molt remoguda no s’ha trobat cap altre indici d’època romana en tota l’excavació.
Es poden consultar planimetries i fotografies en aquest enllaç: http://calaix.gencat.cat/handle/10687/7888?

Paleografia i diplomàtica Marc Molist Corchero

Treball de 3er curs d'Història.
És un estudi de tres documents relacionats amb l'església Sant Esteve de la Garriga.

Recuperació i reutilització de les aigües subterrànies en àrees urbanes: el cas de l’aqüífer del riu Congost Andrés Navarro Flores

Ponència publicada a l'Anuari del Centre d'Estudis de Granollers.

Termalismo y turismo en Catalunya: un estudio geohistórico contemporáneo. Juan José Molina Villar

Tesi doctoral d'Anàlisi Geogràfic Regional.
És un treball d'investigació que aborda des de l'àmbit de la Geografia i la Història - Geohistòria - l'anàlisi espacial i temporal de l'activitat termal a Catalunya des de mitjans del segle XIX fins a la segona meitat del XX com inductora i generadora del turisme actual, amb l'estudi de la dinàmica socioespacial de localitats balneàries com Caldes de Boi, Montbui, la Garriga, Tona, Esparreguera, Vallfogona de Riucorb, Banyoles, Santa Coloma de Farners, Campelles o Caldes d'Estrac - Caldetes.

http://www.tdx.cat/handle/10803/1942

Treballs de conservació-restauració en el jaciment arqueològic de la Vil·la romana de Can Terrés, la Garriga M. Lluïsa Matas i Vilaró

Informe del treballs de conservació i restauració realitzats a la Vil·la romana de Can Terrés per tal de salvaguardar el conjunt d'estructures romanes a la zona dels banys i així poder aturar les principals causes de deteriorament i evitar la contínua degradació.

Vil·la romana Can Terrers - Consolidació - La Garriga (Vallès Oriental) Sílvia Garriga Casteblanque i Lluís Vila Bonamusa

Memòria d'intervenció arqueològica.
Campanya de consolidació de la vil·la romana de can Terrers de l'any 1998.

Vil·la romana de can Terrés. Projecte Arqueològic Montse Tenas i Lluís Vila

Article publicat a "Lauro: revista del Museu de Granollers", núm. 12.