Centre de documentació històrica de La Garriga

Slide 3
Slide 2
Slide 1

ELS TREMOLENCS (1978-1984)

Va ser una publicació interna, bàsicament de caire pedagògic, del desaparegut centre privat d'ensenyança ALPE.
Els exemplars d'aquesta publicació els podeu trobar a la Fundació Maurí.