Centre de documentació històrica de La Garriga

Slide 3
Slide 2
Slide 1

baner-garriga-llac.jpg       baner-garriga-la-solfa.jpg

 

Comptes Municipals.

Fons
Arxiu Històric Municipal de la Garriga
Cronologia
1939
Descripció

-Pressupost ordinari
-Aprovació de comptes
-Compte del patrimoni
-Compte general del pressupost
-Relació de deutors i creditors
-Relació d´ingressos i cargàremes
-Relació de pagaments i lliuraments. Capítols 1,2,3,4,6